Diskuse

Zhodnocení poločasu senátorky Filipiové

Vložit nový příspěvek

Nikam nechodí, tak vše zvládne

16.1.2009 07:10 vložil Anton

Aktuální stav politických funkcí Ministryně zdravotnictví:
Senátorka za Prahu 2 a 3
Senát: členství v:
Organizační výbor (členka)
Mandátový a imunitní výbor (členka)
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (členka)
Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání (členka)
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (předsedkyně )
Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (členka)
Senátorský klub Občanské demokratické strany (místopředsedkyně)
Vedle toho:
Podnikatelka na adrese kde nebydlí.....


Reagovat  Reagovat s citací


Odkaz na web senátu - těžká neúčast

14.1.2009 12:12 vložil Jirka

Paní senátorka si s účastí při hlasování v senátu těžkou hlavu nedělá:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=7&S=&K=&H=&N=&ID=118


Reagovat  Reagovat s citací


D. Filipová: kriminalita a zastavárny

13.1.2009 21:10 vložil honza

D. Filipová: kriminalita a zastavárny

"Efektivní stát partner podnikatelů". Sborník příspěvků. 13.4. 2006. s. 24


Daniel Filipová:
„ Co se týče dalšího příkladu, kdy jsme opět řešili zákon, který je podle mého názoru zcela zbytečný, který bude opět nic neřešící, tudíž zatěžující celou legislativu, je bohužel včera přijatý zákon o zastavárnách, kdy tento zákon klade za cíl, že omezí drobnou kriminalitu tím, že se zastavárny na noc zavřou. A tudíž živly, které se v noci dopouštějí drobné kriminality, nebudou-li mít možnost prodat v zastavárně, nebudou krást. Já si myslím, že zaprvé k tomu nedojde. Oni si ta místa, kde budou moci zboží prodat, najdou jinde a nebo si prostě počkají do rána, protože paradoxně je v zákoně uvedeno, že neoznačené zboží se nesmí prodávat v nočních hodinách. Z toho implicitně vyplývá, že v denních hodinách to lze.

Já si myslím, že tady by existovala úplně jednoduchá cesta. Povinnost majitelů zastaváren každé zboží, které přijal, okamžitě zveřejnit na internetových stránkách. Myslím, že mezi vámi je mnoho lidí, kteří přišli o autorádio nebo něco podobného, ti by se podívali na jednotlivé stránky a řekl by „ejhle, toto je moje autorádio“, přišel by do zastavárny a ptal by se dotyčného, jakým způsobem

se k němu dostal. Policie jistě má nástroj, jakým způsobem to postihnout. Nepotřebujeme na toto speciální zákon.“

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/edvard-kozusnik.php?itemid=5518Reagovat  Reagovat s citací


Senátorka Filipiová, radar a volební program

25.12.2008 21:12 vložil karel.ctvrty

Daniela Filipová: Hlas pro radar a její volební program, Senátní volby 2006: /http://www.ods.cz/volby2006/kandidat.php?obvod=26/
"Celý život se snažím o to, aby mé názory byly jasné a zřejmé. Nerada
se skrývám za líbivá hesla. Člověk se prezentuje svými činy a ne krásnými
slovy. Ctím svobodu jednotlivce a tedy hájím jeho právo na svobodu, která je
tím nejcennějším, co každý z nás má." Takže zde je celý její volební program: "Stát musí občanovi zajistit základní podmínky ke kvalitnímu životu a nesmí občana zatěžovat zbytečnými předpisy a zákonnými normami.Stát musí ctít svobodu jednotlivce a jeho právo na soukromí. Stát musí být připraven pomoci občanovi ve složitých situacích, do kterých se dostal ne vlastní vinou. Sociální politika, která respektuje potřeby jednotlivce. (a…….) Bydlení pro spokojený život. (a …..) Životní prostředí pro zdravý život. (a ……..) Právní stát a podpora podnikání – jasná pravidla místo byrokratického chomoutu. (A….) Vzdělání je základem pro kvalitní život. (A …….)" ..o prkotině jako je nějaký radar se my senátoři s občany nebavíme........


Reagovat  Reagovat s citací


nikoli poločas, ale třetina

20.12.2008 11:09 vložil darek

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky. Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR z roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let.Reagovat  Reagovat s citací


Daniela x radar x 99 pragováků

15.12.2008 21:07 vložil karla

27.11. 2008 hlasovala D. Filipová pro umístění radaru v České republice. Protože jí občané Prahy 2 a 3 nikdy nedali mandát k tomuto jednání, postupovala stejně jako autoři tzv. zvacího dopisu, který vyústil v 21.8. 1968. V podstatě podepsala toto:

Praha – Senát, 18. července 2008 / Praha – Vysočany, 18. července 1968

Drazí soudruzi – naši američtí přátelé!

Ve vážné situaci, kterou v současném schvalovacím procesu o radaru v naší zemi a naší ODS prožíváme, máme oči upřeny na vás. Každodenně sledujeme zprávy vašeho tisku a rozhlasu. Známe vaše znepokojení, v tom jsme si za jedno. Slyšeli jsme celou řadu pozdravných projevů a odpovědí na jednání o radaru. Je nám známo, jak úzkostlivě sledujete všechny události kolem schvalovacím procesu o radaru u nás, a my vám to nemáme za zlé. I my trneme obavami o budoucnost naší vlasti.

Nechceme, aby se u nás vrátily doby, kdy byla porušována zákonnost atd., jsme všichni pro radar jak v naší zemi, tak i v ODS. Jsme ale kategoricky proti tomu, aby se v rozhlase, tisku a televizi vytvářela žlučovitá atmosféra proti USA a jiným zemím a stranám s tržním hospodářstvím. Věřte nám, že to nejsme my, kteří rozpoutali kampaň proti radaru, kdo usilují o urychlené zavedení evidence všech občanů vaší země vstupujících na území naší země proto, aby se do naší země nedostávali hledaní teroristé, jako je americký občan Abdul Rahman Yasin. Věřte, že nám je hanba a stydíme se do hloubi našich duší za ty lidi, kteří licoměrně jedním koutkem úst se vydávají za přátele USA, jeho lidu a druhým koutkem štvou a volají po okamžitém zrušení schvalovacího procesu o radaru a zavedení stejné evidence o občanech USA vstupujících do naší země, jako je tomu u vás pro české občany.

My nikdy nezapomeneme na zradu, kterou na nás spáchali naši komunističtí politikové v čele s Gottwaldem v roce 1947, když odmítli pomoc USA. To oni všichni zapříčinili, že padlo tisíce vlastenců, věrných synů naší vlasti, to oni zapříčinili smrt tisíců našich občanů, oni zavinili potupnou okupaci našeho státu a ztrátu naší suverenity.

My ale také nikdy nezapomenete, že to byly Spojené státy a i armáda Spojených států, která nám přinesla naši svobodu, za kterou položili životy vaši otcové a děti.

Drazí američtí soudruzi,

naše přátelství, naše spojenectví je spojeno společně prolitou krví u Plzně, Afghanistánu, v Iráku a na dalších bojištích. Naši nepřátelé se nemění, jsou to titíž teroristé a jejich rozvědky, stejné totalitní systémy, jenže jsou nyní zkušenější a tím i nebezpečnější. Víme, co mají za cíl a kdo jim k němu pomáhá. A právě proto, že jsme si vědomi nebezpečí, které nám hrozí ze strany světového terorismu, distancujeme se nejen od rezolucí, které vyzývají k zrušení radaru, ale distancujeme se i od autorů a původců těchto rezolucí.

Vždyť každému poctivému, čestnému občanu naší vlasti, který je pro budování tržního hospodářství, pro upřímné opravdové přátelství s USA, nemůže být na překážku v jeho každodenní práci pro společnost přítomnost vašich vojsk ani dalších vojsk. Ba naopak, musí se cítit bezpečněji.

Jenom lidem nečestným, politickým obojetníkům, lidem falešným a s nečistým svědomím může být tato situace proti mysli. A takoví ať se bojí. My jako matky a otcové, kteří mívají často své syny na písčitých pouštích na cvičení, děkujeme vám za bratrské jejich přijímání, za vaši lásku k našim dětem.

Drazí američtí soudruzi!

Stojíme na stráži, víme, kdo je nepřítel a co od něho můžeme očekávat. Nikdy nepřipustíme, aby se vrátily předlistopadové poměry, poměry před nastolením tržního systému, který nám umožňuje v souladu se zákony si rozdělovat pro sebe prostředky z veřejných rozpočtů. Podle slov našeho předsedy střežíme jako oko v hlavě naše přátelství s USA a prohlašujeme, že nenecháme beztrestně špinit a pomlouvat naše přátelství stvrzené společně politou krví nikým, ať sedí na místě sebevyšším.

Víme, kdo jsou naši přátelé, víme, kdo je náš spojenec, víme, kdo nás nezradí, na koho se máme obrátit v nouzi nejvyšší.

Jménem podepsaných soudruhů, členů ODS, nestraníků, našich mládežníků, a jejich rodinných příslušníků, pozdravujte všechen americký lid, vyřiďte bojové pozdravy všem příslušníkům vaší armády. Jste u nás vždy srdečně vítáni našimi poctivými lidmi, námi všemi.

Ještě více svobody !!!

Vaše

Daniela Filipiová, další osvícení senátoři ODS, ODS……


Reagovat  Reagovat s citací


Naše Daniela a novorozenci

8.12.2008 21:51 vložil jozífek

Argumentace senátorky ODS Daniely Filipi pro placení nemocničních poplatků novorozeňaty: Senát – stenozáznam: (2. den schůze - 16. července 2008) Překladatelka: ..Domníváme se, že pro novorozence by nemělo platit, že se platí regulační poplatek za pobyt v nemocnici. Tento poplatek, domníváme se, neměl být zaveden, ostatně to původní vládní návrh také nepředpokládal. ..Senátorka Daniela Filipiová: …V závěru se dostávám k oněm poplatkům za novorozence, resp. za maminky s novorozenci v nemocnici. Přibližná délka pobytu zdravé matky a zdravého dítěte v nemocnici je asi 5 dnů. To je 600 Kč. Porodné je 13 000, rodičovský příspěvek při tříletém čerpání je 7000 měsíčně, 600 Kč jsou přibližně 2 balíky plen. Pokud je rodina v takové nouzi, resp. je v hmotné nouzi, samozřejmě může požádat o odpuštění těchto poplatků. Může někdo namítnout, že jsou případy, kdy dítě je vážně nemocné, pobyt v nemocnici se prodlouží. K tomu bych chtěla dodat to, že pokud je dítě vážně nemocné, většinou je umístěno v inkubátoru a zde je opět potřeba uvést čísla, že pobyt v inkubátoru přijde na 20 - 100 tisíc Kč denně. Myslím si, že 60korunová částka je skutečně symbolická a troufám si říci, že každý rodič by v případě ohrožení svého života by vydal mnohdy i víc, pokud by měl zaručeno, že jeho dítě bude zdravé a event. nemoc přežije. Jsou zde námitky, resp. říkala to tady paní předkladatelka, že zde se vlastně nic nereguluje, jakýpak „regulační“ poplatek. To je právě to, co jsem uváděla záměrně v úvodu, kdy si myslím, že ty poplatky by neměly být dle mého názoru nazývány regulačními, ale pouze poplatky s tím, že mají tyto funkce, a jedna z nich je právě ta regulační, ale v tomto případě si myslím, že je to ten typ poplatků, kde vlastně se jakoby hradí určité hotelové služby, protože i péče o dítě spotřebovává energie, spotřebovává další a další služby, které nesouvisejí se zdravotní péčí. Tudíž na základě těchto údajů a diskuse na toto téma výbor přijal pozměňovací návrh, který zpátky vyjímá, resp. vrací placení poplatků u novorozenců v porodnici, včetně jejich matek….Viz:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=6&IS=3930&T=280#st280


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Naše Daniela a novorozenci

9.12.2008 15:32 vložil jeník

Co si o ní máme myslet! Holt je to "technokratka" (Ing. arch.) bez sodiálního cítění! Vždyť neumí ani svou profesi! A jsem rád, že v důsledku politických čachrů v senátu byla odkopnuta z místa místopředsedkyně senátu! ZASLOUŽENĚ!


Reagovat  Reagovat s citací


Naše Daniela a novorozenci - slib senátora

20.12.2008 11:11 vložil bohdan

Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."..............


Reagovat  Reagovat s citací


Naše Daniela + ODS Pha 3 = partička

2.12.2008 21:12 vložil karel.ctvrty

Volební noviny Daniely Filipové, pro 2.kolo 27.- 28. října 2006:Taťana Fischerová je hlasem pro Paroubka a komunisty!!! Do druhého kola senátních voleb v našem obvodě postoupila spolu s naší senátorkou Danielou Filipiovou i kandidátka Taťjana Fischerová. Tato kandidátka, která je nepochybně dobrá herečka a určitě má velké zásluhy o potřebné, se bohužel jako politička v uplynulých čtyřech letech příliš neosvědčila. Byla zvolena na kandidátce tehdejší čtyřkoalice a vstoupila do klubu US-DEU. Tato strana — včetně paní Fischerové — podporovala vlády ČSSD, ať již Špidlovu, Grossovu či Paroubkovu. Taťana Fischerová dokonce občas hlasovala proti svému klubu, aby podpořila Paroubka. V roce 2004 například hlasovala pro socialistický pozměňovací návrh k zákonu o rozpočtovém určení dani, který zavedl nespravedlivé rozdělování peněz a tím připravil hlavní město Prahu o stovky milionů ročně. Dnes paní Fischerová kandiduje za Hnutí zelených, radikální levicové odštěpence od Bursíkových Zelených. Exposlankyně Fischerová svou nedlouhou politickou kariérou neprokázala, že je nositelem konzistentních a pevných politických postojů, že je hlasem proti Paroubkovu socialismu. Jiří Paroubek spolu s komunistou Filipem vyzvali voliče, aby podpořili ve druhém kole senátních voleb kohokoliv proti kandidátům ODS. Paní Fischerová se tak bohužel jednoznačně stává kandidátkou Paroubka a komunistů. I její vztah k našemu prezidentovi Václavu Klausovi je veřejně známý: paní Fischerová Václava Klause volit nebude! Ve volbách do Senátu dnes bojujeme o vše. Nemůžeme si dopřát přepych mít v Senátu politické turisty, lidi lavírující, lidi, o nichž nevíme, kdy a koho podpoří. Potřebujeme pevný hlas proti Paroubkovi, potřebujeme pevný hlas pro Václava Klause. Potřebujeme Danielu Filipiovou! - ODS Praha 3


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Naše Daniela + ODS Pha 3 = partička

3.12.2008 09:50 vložil xix

to se mi zveda zaludek. Fischerova je slusna pani se socialnim citenim, narozdil od te damy z ODS.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Naše Daniela + ODS Pha 3 = partička

12.12.2008 06:38 vložil jana

"Nejvyšší správní soud zamítl stížnost proti zvolení Filipiové ….. stížnost se podle Filipiové týká její finálové soupeřky Táni Fischerové (za hnutí Zelení). V jednom článků v novinách ODS na Praze 3 prý měla být Fischerová znevážena, uvedla Filipiová. "Nemyslím si, že tam bylo cosi, co by ji znevažovalo," podotkla." ČESKÝ ROZHLAS, 2006, 20.11.2006 19:08 (Nu, ODS Praha 3, ...)


Reagovat  Reagovat s citací


Senátorka Filipiová nemá zájem o komunální politiku

2.12.2008 10:36 vložil honza

Tak nakonec se modří soudruzi rozhodli! Už nepotřebují nepotřebnou senátorku jako místopředsedkyni senátu, po době když ODS dostala i v senátě přesdržku tak se převolilo nové předsednictvo a na paní senátorku( ale jak se ukazuje spravedlivě- neplní své povinnosti) nezbalo křeslomístopředsedkyně Senátu! Překvapila mne však její přeměna- stojí za Tupohlavým! No prosím, je to její vnitřní věc, o své křeslo se nemusí bát. Ještě nějaký čas (do roku 2012!) tam zůstane. Ale co mne děsí- ona nemá žádný názor na situaci na Praze 3! Na radnici ovládanou modrou mafií s kmotrem hurdou!, na nevzdělané místostarosty spolu se starostkou!, na přestavbu nákladového nádraží, na spolupráci radnice s různými firmami CPP (navázané přes "Milánka" a "Pavlíka" (viz Milan ganik alias ganík a pavlík morozov-hurda) v nadaci pro Prahu 3 a tak dále a tak dále! Jak je možné, že ODS na Praze tři vedou zprofanování politici typu hurdy, zemana ,českéhoa k nim se přidávají lochmané, císařové, pechopvé - s tituly i bez titulů, hlavně ,že mají politiku modrých ptáků!


Reagovat  Reagovat s citací


Proč najednou taková odvaha?

3.11.2008 15:52 vložil petr

Najednou se pí Filipiová postavila na stranu pana Tupohlávka! Proč asi? Sama řádně neplní povinnosti senátorky- už aby byl vymetenej ten Augiášův chlív jak o to požádal slušné lidi pan Ing. Topolánek! Ale to především musí být nejdříve ve straně modrých ptáků! Ať se pí Filipiová poptá nového senátora Kladívka, proč je zapojen s radním Hurdou (mimochodem nazývaný žižkovským kmotrem) ve společnosti CITIFIN a.s. To mu není hanba, to nemá dost práce jako nový senátor! Je to vůbec etické- ale peníze přece nesmrdí!


Reagovat  Reagovat s citací


děkuji za upozornění.

26.10.2008 21:00 vložil Mirek

"Vážený pane Trejtnare, děkuji za upozornění. V nejbližší době budu stránky aktualizovat. S pozdravem Daniela Filipiová".
Toto je odpověď paní senátorky na můj dotaz ohledně zanedbaných webových stránek a neinformování o práci v Senátu.


Reagovat  Reagovat s citací


Odstupne paní modrá Filipiová! Nepracujete!

20.10.2008 16:20 vložil kája

Senátorka Filipiová je zcela zbytečná! Její neúčast na jednáních a přístup hlasování (neúčast) v Senátu vypovídají o tom, jak ODS arogance prostoupila i Senátem! A to je místopředsedkyní Senátu! (za ODS). Už mne ani nepřekvapuje, že v tomto místě bude až do roku 2012! A práce žádná! Prosím paní Filipiovou ať okamžitě odstoupí!!! Kdo nepracuje ať nejí! Hendicak nikoho nechrání! Spíše naopak!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Není sama I senátor Kladívko je propojen!ne paní modrá Filipiová! Nepracujete!

20.10.2008 16:58 vložil senátor

Díval jsem se na server české justice. Je zajímavé jak jsou i senátoři profláklí s našimi zastupiteli za Prahu 3!
Jedná se o senátora (znovu kandiduje) Tomáše Kladívka, který kandiduje na Praze 9 a známého pana Hurdu (radní za Prahu 3 a současně zastupitel za hl. město Praha) spolu s profláknutým bývalým starostou panem Českým!
Jedná se o obchodní firmu CITIFIN a.s. kde předsedou představenstva je pan Hurda, členem představenstvaODS politik a senátor Tomáš Kladívko a v dozorčí radě sedí a leží Milan Český, bývalý starosta. Předmětem podnikání zmíněné firmy je ekonomické, finanční a investiční poradentství, leasing, inženýrská činnost ve stavebnictví a další. Vždyť tam se staví Zelené město! Jediným akcionářem je portýr Pavel Hurda, adresa firmy je Praha 3, Kubelíkova 27. Základní kapitál je 4 mil.Kč, z něhož je splaceno 100%.A pak ať peníze nesmrdí ať jsou vydělány jakýmkoliv způsobem!, Na dané adrese je navíc celá řada firem pana zastupitele a radního Pavla Hurdy! (i založených v minulém roce). Už by měl někdo říci dost! Alespoň přiznání majetková!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Není sama I senátor Kladívko je propojen!ne paní modrá Filipiová! Nepracujete!

23.10.2008 14:39 vložil pája Lachtan

Opravuji se. Omlouvám se panu poslanci Kladívkovi, který chce se finančně zajistit působením v Senátu a současně jako poslanec. To na úvod
Doufám, že občané vystaví vysvědčení zoufalé modré politice, která na Praze 3 přináší ostrý nesouhla s s tím, že zastupitelé nehájí zájmy svých voličů, ale soukromých podnikatelů a také svých. Nikdo se z Radních na Praze 3 nevěnuje komunální politice naplno, většina radních má své firmy jako možný penězovod úplatků. Jó ta korupce! A co až budete stavět spolu s panem Lochmanem podzemní garáže! To bude vejvar!


Reagovat  Reagovat s citací


Nic světoborného. prostě neplní povinnosti

20.10.2008 13:41 vložil josefkarel

Paní senátorka jak je vidět neplní své povinnosti! Já jsem jí upozornil na tuto skutečnost (o neúčasti na jednáních Senátu a její neúčastí na hlasování) hned po volbě prezidenta a po jejím neuvěřitelně adoračním článku jak se rozhorlila na ty, kteří chtěli volbu pana V.K. veřejnou! Ona nám sdělovala, jak dříve bojovala (snad ne v disedtu spolu s panem Hurdou), aby byla volba tajná! Jak ví z ústavy (spíš jak se zdá neví) o způsobu volby orgánů i prezidenta tam nic není!
K její účasti-neúčasti!. Omluvou nemůže být její handicap! Bohužel tak jak se chová celá ODS mne to nepřekvapuje!


Reagovat  Reagovat s citací


Re: FILIPIOVÁ-článek při volbě Klause prezidentem nás nadzvihl v židlích-viz

23.10.2008 17:47 vložil Milo

Paní senátorko Filipiová!!
26.3.2008 14:59 vložil Milo IP: 195.47.50.124.adsl.nextra.cz

Paní senátorko Filipiová ,
Váš článek k volbě prezidenta vybudil naši vzdělanou babička k větě: " ta dáma mele nesmysle."

Slovo "nesmysle " říká babička vždy, aby umocnila rozporuplnost, nedoučnost , sděleného.

Naše babička je vozíčkářka, takže nečekejte, paní senátorko, jakoukoli empatii s Vámi.

Tolik na úvod.

Paní senátorko, překvapil Vás tak silný zájem veřejnosti při veřejné volbě prezidenta.

Inu - paní senátorko, z naší rodiny Vás nikdo nevolil, ale - po letech jsme si mohli ( nejen tedy Vy ) zkontrolovat jak NÁMI volená strana pro NÁS pracuje .

Zda připustí, aby dál prezidentoval celkem průhledný straník ODS.

Neboť tak, jak Vy, tak i 80 % národa si uvědomilo, že nejde o prezidenta, nýbrž o strany.


Tomu se , paní senátorko , říká politické uvědomění občana, někdy také demokracie .V těchto okamžicích se často měnívá i budoucí politická příslušnost voličů!!!

Za další :
Paní senátorko, zobecňujete schopnosti žen v politice.Bohužel, neprezentujete tyto svoje myšlenky jako Váš názor, nýbrž jako obecný.
Patrně empirický :-)

Ženské schopnosti vidíte na komunální úrovni, neboť podle Vás vysoká "vládní " politika pracuje s obecnými pojmy a žena na to dle Vašeho hlubokého přesvědčení nemá.


Paní senátorko, právě jste nám sdělila, že SENÁT JE BRNKAČKA na komunální úrovni :-)

Právě jste nám sdělila, že česká inteligence volající po zrušení senátu má pravdu .

A právě jste nám prozradila , jak má závist , politická poslušnost a nenávist k sobě blízko.

My si opravdu myslíme, že paní eu poslankyně Bobošíková na to má !

Paní senátorko, podle Vás jste těžko vysvětlovala " ostudu " volby prezidenta zahraničním kolegům .
Nedramatizujte to, prosím.Jsme vzdělaní ( alespoň mnozí z nás) a dokumenty o volbách jiných západních " vzorových " států jsme shlédli.Nemáme si co !

Ale budiž.Paní senátorko, určitě jste přeložila správně slovní průjem Vašeho soukmenovce Langera?

A když jsme u těch soukmenovců .
Určitě jste správně přeložila pro změnu etický průjem soukmenovce a v podstatě hlavy státu Topolánka, jako že je Valach s gulema... ?

Zadařilo se ulomit hroty vztyčenému ukazováku soukmenovce Topolánka ?

Všude to znamená fuck you.

V českém jazyce to je vymrd.m s vámi. V Česku pak vymrd.m s opozicí.
Jak jste vysvětlila vládu buranů?


Paní senátorko,k té úrovni komunální : už jste odhlásila svoje parkovací invalidní stání před bytem své dcery, resp. bytem, který jste jí přenechala a odstěhovala se z něj do svého domu?Lidé zde trvale žijící si stěžují.Paní senátorko , empiricky z Vašeho článku generalizuji pro změnu já:
servilnosti senátu nezná mezí.


Reaguj

--------------------------------------------------------------------------------


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama