Diskuse

Reakce na příspěvek

veřejné prostranství

23.4.2018 11:06 vložil ZOmB

Mohl bych požádat autora o doplnění pohledu na tyto pozemky z pohledu zákona o obcích a veřejného prostranství? Veřejný park jím bezpochyby je (dle zákona rozhoduje skutečný stav) a nikdo nikomu nemůže vstup zakázat. Existuje instuitut veřejného prostranství, který je definován v zákoně o obcích č 128/2000 Sb. v par 34 kde je uvedeno, že "veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru". Při definici není podstatné, kdo je vlastníkem pozemku. Dále existuje vyjádření ÚS který řekl, že „prostor splňující zákonné znaky veřejného prostranství je veřejným prostranstvím ex lege“, stačí tedy historický charakter a tak prostor splňující znaky veřejného prostranství je podle judikatury Ústavního soudu (Pl. ÚS 21/02) veřejným prostranství ze zákona.
…..Je tedy zákaz vstupu na daný pozemek veřejného prostranství porušením zákona?antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama